Kunskap är det mest effektiva bränslet

Genom vårt dotterbolag Svensk Tågtrafik erbjuder vi såväl grundutbildningar som vidareutbildningar i de säkerhetsföreskrifter som berör lokförare, bangårdspersonal  i spåret.

Vi erbjuder bland annat 

  • Vistas i spår
  • TSM spärrfärd och växling
  • Förare av tåg och växling examinationer

Vi arrangerar även typutbildar på de fordon som vi förfogar över. Med lång erfarenhet av att utbilda järnvägens personal kan vi också erbjuda skräddarsydda utbildningar för just din verksamhet.