Kunskap är det mest effektiva bränslet

Genom vårt dotterbolag Svensk Tågtrafik erbjuder vi såväl grundutbildningar som vidareutbildningar i de säkerhetsföreskrifter som berör lokförare, bangårdspersonal och entreprenörer i spåret.

Vi erbjuder bland annat 

  • Vistas i spår
  • SoS-ledare/Planerare
  • Tillsyningsman för A, E, L- skydd i spåret
  • TSM spärrfärd och växling
  • Operatör för tunga spårgående arbetsredskap (TSA)
  • Förare av tåg och växling examinationer

Vi arrangerar även typutbildar på de fordon som vi förfogar över. Med lång erfarenhet av att utbilda järnvägens personal kan vi också erbjuda skräddarsydda utbildningar för just din verksamhet. 

Testosterone Cypionate 250mg Testosterone Cypionate Online Testosterone Propionate Testosterone Propionate Benefits Testosterone Enanthate Dosage Testosterone Enanthate 250mg Tren 100mg Tren 100 Fast Acting Equipoise Dosage Equipoise for Sale Stanozolol Suspension Injection Stanozolol Suspension 50mg Deca Durabolin Pills Deca Durabolin Dosage Sustanon 250 for Sale Sustanon 250mg Tren 75 Tren 75 for Sale Bold 200 Bold 200 Steroid Masteron