Från planering till genomfört uppdrag

Genom vårt dotterbolag svensk Tågtrafik erbjuder vi kompletta logistiklösningar för kunder inom infrastruktur och entreprenad: sliperstransporter, spårbyten, makadamkörning och växlingsuppdrag är bara några exempel.

Vi utför alla typer av specialtransporter som kräver Transportvillkor och Transporttillstånd. Helhetserbjudandet är vår styrka – av den enkla anledningen att vi har all kompetens i huset. Projekten kan inkludera tåg, förare, trafikplanering och utläggning av spårtider, fordonsunderhåll samt all nödvändig dokumentation till kunden.

Vi planerar också servicepunkter med uppställningsplatser för tankbilar samt övernattningsmöjligheter. Dessutom kan vi tillhandahålla personal samt utbilda och vidareutbilda medarbetarna med hänsyn till projektets förutsättningar.